Twisto payments a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

Informace pro spotřebitele

Případné spory mezi vámi, jakožto spotřebitelem a společností Twisto payments a.s., platební institucí lze řešit i mimosoudně, a to prostřednictvím Finančního arbitra (Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, http://www.finarbitr.cz/), který řeší i spory mezi spotřebiteli a finančními institucemi poskytujícími platební služby.

Dále se můžete obrátit na Českou národní banku (Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, http://www.cnb.cz/), která je orgánem dohledu nad činností poskytovatelů finančních služeb.

Ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací vykonává působnost i Veřejný ochránce práv (Veřejná ochránkyně práv, Údolní 39, 602 00 Brno http://www.ochrance.cz/).

V případě jakýchkoli stížností či nejasností je možné se na nás obrátit e‑mailem na adresu dotaz@twisto.cz nebo písemně na adresu Twisto payments a.s., Sokolovská 47/73, 186 00 Praha 8.