Twisto payments a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

Sdělení informací o poplatcích

Poskytovatel: Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem Praha 8, Sokolovská 47/73, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085

Platební účet: Twisto účet

Datum: 4.9.2023

Tento dokument obsahuje informace o poplatcích za používání hlavních služeb spojených s platebním účtem (“Twisto účet”). Ty Vám mohou být užitečné při porovnání poplatků u jiných účtů. Tento dokument není úplnou předsmluvní a smluvní informací o všech službách poskytovaných Twisto. Kompletní informace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách na webu www.twisto.cz (zejména v sekcích: Twisto účet, Twisto Pay, Twisto karta).

Zpoplatněny mohou být i další služby spojené s Twisto účtem, které zde nejsou uvedeny.

Glosář pojmů použitých v tomto dokumentu je k dispozici na www.twisto.cz nebo u Obchodníků společnosti Twisto či na vyžádání Zákazníkem budou zaslány na Zákazníkem sdělenou elektronickou adresu.

Služba Poplatek
Obecné služby spojené s Twisto účtem

Služba Twisto účet

Zahrnuje balíček služeb sestávající z:

V režimu online:
Twisto Snap,
Twisto Pay,
Odložení splatnosti o 1 měsíc

V režimu standard:
Twisto Snap,
Twisto Pay,
Twisto karta s platebním náramkem
Twisto Split
Apple Pay

V režimu Premium:
Twisto Snap
Twisto Pay,
Twisto karta s platebním náramkem
Twisto Split
Apple Pay
Cestovní pojištění

Twisto účet v režimu online: 0 Kč měsíčně

Twisto účet v režimu standard: 99 Kč měsíčně

Twisto účet v režimu premium: 199 Kč měsíčně

Platby (kromě plateb Twisto kartou)

Twisto Snap: 0 Kč

Twisto Pay: 0 Kč

Platby Twisto kartou a výběry hotovosti

Platby Twisto kartou: 0 Kč

Výběry hotovosti: neaplikuje se

Přečerpání a související služby

neaplikuje se

Ostatní služby

Zaslání výpisu: 0 Kč

Balíček služeb Poplatek

Twisto Pay

Twisto Snap

Twisto Split

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Služby nad rámec tohoto balíčku/počtu jsou účtovány odděleně.

Informace týkající se doplňkových služeb

Informace o poplatcích za služby překračující počet/rámec služeb zahrnutých v poplatku za balíček (kromě poplatků uvedených výše).

Služba Poplatek
Komplexní ukazatel nákladů