Twisto payments a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

Informace a doklady požadované od spotřebitele podle § 84 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů

 • Údaje vyplňované v registračním formuláři:
  • Jméno a příjmení
  • Rodné číslo
  • Datum narození
  • Státní příslušnost
  • Trvalá adresa
  • Telefonní číslo
  • Dosažené vzdělání
  • Profese
  • Rodinný stav
  • Počet dětí
  • Hlavní zdroj příjmů (zaměstnání, mateřská, OSVČ)
  • Informace o čistém měsíčním příjmu za poslední 3 měsíce
  • Výše měsíčních výdajů bez splátek (např. bydlení, jídlo, doprava)
  • Pravidelné splátky (hypotéka, leasing a jiné)
  • Informace o tom, jakou částku od Twisto měsíčně požadujete
  • Kopie dokladu totožnosti a selfie
  • Číslo bankovního účtu
  • Výpis z bankovního účtu za období posledních 3 měsíců
  • Náhled do bankovního účtu Žadatele skrze API rozhraní
 • Na vyžádání pracovníka Twisto:
  • Kopie pracovní smlouvy
  • Mzdový výměr
  • Kopie potvrzení o příjmu
  • Kopie daňového přiznání
  • Kopie potvrzení o zaplacení či obdržení daně uvedené na daňovém přiznání
  • Kopie SIPO či vyúčtování
  • Kopie důchodového výměru
  • Kopie nájemní smlouvy
  • Kopie potvrzení o výši příspěvku vystaveného úřadem v případě pobírání státních dávek
  • Kopie rozsudku soudu o výši výživného.