Twisto payments a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

Whistleblowing

Společnost Twisto payments a.s. plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů. Mimo jiné jsme zavedli interní oznamovací systém pro přijímání oznámení od osob, jimž zákon dává právo podávat oznámení, a naši zaměstnanci i dodavatelé jsou v oblasti whistleblowingu pravidelně informováni/proškolováni.