Twisto payments a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

Registrace ČNB

Twisto payments a.s. je na základě zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance a zákona č. 370/2017 Sb. o platebním styku, registrováno u České národní banky jakožto orgánu dohledu nad finančním trhem. Součástí vydání osvědčení o registraci je Interní předpis, kterým se Twisto payments a.s. řídí při zpracování plateb.