Twisto payments a.s.

Všeobecné obchodní podmínky

Interní předpis Twisto payments a.s.

Předpis na ochranu peněžních prostředků svěřených za účelem provedení platební transakce pro účely § 22 zákona o platebním styku (dále jen „interní předpis“)

 1. Administrátorem na internetovém portálu www.twisto.cz je společnost Twisto payments a.s., IČ 016 15 165, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085 poskytovatel služby Twisto (dále jen „Administrátor“)
 2. Tento interní předpis stanovuje pravidla pro administrátora podle § 22 zákona o platebním styku.
 3. Administrátor drží odděleně peněžní prostředky klientů od vlastních peněžních prostředků (§ 22 odst. 1 zákona o platebním styku). Administrátor vede následující účty:
  Název účtu: Číslo účtu:
  Příchozí platby: Převody a platby kartou (Zákaznický účet) 2300592123/2010
  Příchozí platby: SuperCash (Zákaznický účet) 2500719088/2010
  Přichozí platby od E-shopu 2000718927/2010
  Vratkový účet od E-shopu 2900718922/2010
  Odchozí platby od E-shopu 2600718920/2010
  Interní účet Administrátora 260546528/0300
 4. Na interní účet Administrátora jsou převáděny finanční prostředky od akcionářů společnosti Twisto payments a.s. (např. příplatky do vlastního kapitálu společnosti, zápůjčky). Tržby (poplatek za službu, úroky z prodlení a smluvní pokuty), příchozí platby od Zákazníků a příchozí platby od E-shopů (marže z prodeje, vyrovnání vratek) jsou ponechány na účtech zaslání. Administrátor neoznačuje variabilním symbolem platby převáděné na jeho interní účet.
 5. Příchozí platby od Zákazníka eviduje Administrátor podle variabilního symbolu uvedeného při objednávce a použije je na úhradu pohledávky společnosti Twisto vůči Zákazníkovi. Administrátor eviduje platby Zákazníka pomocí dvou účtů segregovaných podle typu zvolené platební metody úhrady. Při platbě bankovním převodem, nebo kartou online je platba Zákazníka přidělena na jeden účet (Příchozí platby: Převody a platby kartou (Zákaznický účet)). Pro platby pomocí služby SuperCash (hotovostní platba na pobočkách České pošty, nebo Sazky) jsou platby evidovány pod jiným účtem (Příchozí platby: SuperCash (Zákaznícký účet)).
 6. Účet pro odchozí platby E-shopům slouží pro zaplacení pohledávek vzniklých na základě postoupení pohledávky Zákazníka na Twisto od E-shopu. Platby jsou označeny dle smlouvy variabilním symbolem E-shopu a zaslány jednotlivě 1x denně ráno. Administrátor zasilá platby E-shopu na základě expedice zboží Zákazníkovi (tzn. aktivace faktury). Vratkový účet slouží pro vyrovnání vzniklých vratek a storna objednávek od Zákazníka. Příchozí platby od Eshopu jsou evidovány pod variabilním symbolem Administrátora a slouží k vyrovnání marže z prodeje.
 7. Kontrola odchozích plateb Administrátora probíhá ve dvou úrovních:
  1. úroveň jedna - generování platebních příkazů na denní bázi
  2. úroveň dvě - schválení a odeslání platby
 8. Osoba pověřená Administrátorem k vygenerování platebního příkazu a osoba pověřená Administrátorem k odeslání platebního příkazu a jeho schválení v systému elektronického bankovnictví administrátora mají odpovědnost za splnění povinnosti dle § 22, Zákona o platebním styku.
 9. Tento interní předpis vydal předseda představenstva dne 1.1.2015 a řídí se jím všichni zaměstnanci administrátora až do odvolání.

Za Twisto payments a.s. Michal Šmída, Předseda představenstva