Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s tím, aby společnost Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19085 (dále jen „Twisto“) zasílala svá obchodní sdělení týkající se nabízení výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění a zpracovávala mnou poskytnuté údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR”), jež nabude účinnosti ke dni 25. května 2018.

Beru na vědomí, že svým souhlasem uděluji výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti Twisto, za účelem zařazení do databáze odběratelů newsletteru a dále za reklamními a marketingovými účely, tj. zejména nabízení výrobků a služeb společnosti Twisto a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., na dobu 10 let, případně do odvolání a současně potvrzuji, že jsem byl poučen o svém právu tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat

Osobní údaje jsou zpracovávány společností Twisto v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem. Bližší podrobnost týkající se zpracování osobních údajů naleznete zde https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/.

Pokud si přejete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti Twisto na Vaši emailovou adresu odvolat, můžete tak učinit prostřednictvím e‑mailové adresy dotaz@twisto.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení v celém svém rozsahu není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala provedení registrace.