Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím křížku uděluji svůj souhlas s tím, aby společnost Twisto payments a.s., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 016 15 165, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 16778 (dále jen „Twisto“), jakožto správce osobních údajů, zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, datum narození, adresa a moment opuštění registrace (dále jen „Osobní údaje“), za účelem zasílání marketingových sdělení společnosti Twisto.

Tento souhlas uděluji na dobu jednoho roku.

Beru na vědomí, že:

  • ke zpracování mých Osobních údajů k výše uvedenému účelu dojde pouze v případě udělení příslušného souhlasu, přičemž udělení souhlasu je zcela dobrovolné;
  • tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím emailu gdpr@twisto.cz nebo osobně pověřenci pro ochranu osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním;
  • společnost Twisto můžu kontaktovat prostřednictvím emailu na adrese dotaz@twisto.cz nebo telefonicky na čísle +420 222 70 33 33 nebo osobně na adrese Sokolovská 47, 186 00 Karlín, společnost Twisto můžete kontaktovat také prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Twisto Mgr. Bc. Pavla Martiníka na email gdpr@twisto.cz; a
  • mám právo na přístup k Osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování Osobních údajů, právo na přenositelnost Osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

Domníváte-li se, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie (zejména dozorového úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení).

Bližší informace týkající se zpracovávání Osobních údajů ze strany společnosti Twisto jsou dostupné na webových stránkách společnosti Twisto, v době udělení tohoto souhlasu dostupné na adrese https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/.